سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلیل عصبانیت زنان در دوران قاعدگی

دلیل عصبانیت زنان در دوران قاعدگی

بدخلقی زنان قبل از قاعدگی یا اختلال رفتاری قبل از قاعدگی چیست؟ اختلال رفتاری قبل از قاعدگی را به اختصار PMS می نامند. که در میان مردم به انواع بدخلقی زنان قبل از قاعدگی نیز مشهور است. علت دقیق بدخلاقی زنان قبل از قاعدگی و همچنین تغییرات رفتاری ناشناخته است. 

به استناد به مقاله علل و درمان عصبانیت دوران قاعدگی که در سایت مشاوره خانواده مستشار منشتر شده ، جند فاکتور اصلی را عامل آن میداندکه شامل موارد ذیل می باشد :

  • علل فیزیولوژیکی
  • علل روانی


تحقیقات تا به حال نشان داده است که علت اصلی این تغییرات در خلق زنان قبل از قاعدگی :

    نوسانات هورومون های استروژن و پروژسترون می باشد.
    ترشح استروژن پیش از تخمک گذاری بسیار بیشتر شده است.
    و این سطح تغییرات هورومون ها به شدت می تواند بر روی خلق زنان تاثیر گذار باشد.

شایع ترین نشانه سندروم پیش از قاعدگی یا بدخلقی زنان قبل از قاعدگی چیست؟

  • تحریک پذیری
  • افسردگی
  • عصبانیتاضطراب
  • گریه کردن

برای مشاهده ادامه مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

http://mostashaar.com/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/